Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

We’re open Monday – Friday, 8 a.m. – 7:30 p.m.

Frequently Asked Questions

Please read our FAQ before sending us a message.

What are the delivery charges for orders from the Online Shop?

Chúng tôi không tiến hành charge phí đối với booking online

Which payment methods are accepted in the Online Shop?

tất cả các loại hình thanh toán đều được chấp nhận, tuy nhiên ưu tiên thanh toán trước khi sử dụng dịch vụ

How long will delivery take?

vì đặc thù ngành dịch vụ nên sử dụng trực tiếp lúc mua. hạn chế phân phối

How secure is shopping in the Online Shop? Is my data protected?

Dữ liệu cá nhân của quý khách luôn được bảo mật tuyệt đối

What exactly happens after ordering?

Quý khách sẽ nhận được xác nhận đặt dịch vụ của công ty chúng tôi để làm tin

Do I receive an invoice for my order?

invoice sẽ được chuyển qua email của quý khách.

Send us an email